Národopisný soubor Mánes

Mánes je amatérským souborem, který v tvorbě svého programu vychází z původních tradic lidového umění svého regionu.
Soubor tvoří většinou mladí lidé, které spojuje zájem o hanácký folklor. Setkávají se zde příslušníci nejrůznějších profesí. Avšak svým upřímným zájmem, pracovní intenzitou a počtem hodin strávených nácvikem, vytvářejí téměř novou profesi člena souboru Mánes.
Nejen doma, ale i v zahraničí dostává soubor příležitost předvést svůj program. Na všech zahraničních vystoupení byl program souboru velmi úspěšný. Svědčí o tom hlasy zahraničního tisku a také četná pozvání k dalším vystoupením.

Malý Mánes

Významnou část souboru Mánes tvoří jeho dětská sekce, tvořená především dětmi dospělých tanečníků. Původní záměr, který v roce 1977 vedl k založení dětského souboru, vytvořil „předsíň“ souboru, byl záhy překonán. Pravidelná a cílevědomá činnost se stala základem k vytvoření řady pozoruhodných programových čísel, které byly oceněny i v soutěžích. Dětský soubor se tak stal rovnocenným partnerem svých dospělých „kolegů“ v mnoha vystoupeních.